Tuesday, November 1, 2011

A Tuesday with Imam Dini

Imam Dini said tani duduk-duduk lapas Subuh cani mikirkan masalah ummah ani inda akan sia-sia. Because of tani mikirkan cani tah, tani akan jadi penyebab orang-orang lain mendapat hidayah. Mikirkan ummah satu saat basar pahalanya. Dulu ada sahabat rosul SAW ani ingau ia sal mikirkan kaumnya. Sal ia mikirkan catu tah Allah beri hidayah rah kaumnya.

Ada sahabat ani, ia berjuang berhabis-habisan untuk menyebarkan risalah allah sehinggakan ia syahid on the way. Sehinggakan kata sahabat atu, ya Allah, ani tah yang the best yang ia dapat buat and lapas atu ia syahid.

And nya Imam Dini lagi tadi, nanti di akhirat ada urang yang inda puas hati and katanya urang atu inda bawa ia ke jalan yang benar. Tapi nya Allah, Allah maha tahu yang ia pernah mikirkan sal ummah and Allah sebagai saksi. Allah tahu ia inda akan mampu, tapi ia sudah buat yang terbaik.

Last week, another friend told me that nanti di akhirat, ada sahabat ani berterima kasih rah sahabat yang lain sal ia pernah mikirkan ia, ingaukan ia yang tenggelam dengan dosa-dosa dan maksiat. Kenapa ia berterima kasih? Sal ia mikirkan atu tah, Allah beri ia hidayah.

No comments: