Friday, November 25, 2011

Betapa Caringnya Rosulullah

Dari Aisyah RA:
"Aku melihat Rasulullah dalam keadaan yang senang hati, maka aku bermohon kepadanya: "Ya Rasulullah, berdo'alah kepada Allah untuk ku."

Lalu baginda berdoa: "Wahai Allah, ampunilah akan segala dosa Aisyah yang terdahulu dan terkemudian, ampuni juga dosa yang telah dia lakukan secara sembunyi dan secara terang-terangan."

Mendengar do'a ini, maka aku tersangat gembira sehinggakan tertunduk mengenai riba ku.

Baginda berkata: "Apakah engkau gembira dengan do'a ini?"

Aku berkata: "Mengapa pula aku tidak bergembira?"

Baginda berkata: "Demi Allah, do'a inilah aku pohonkan untuk umatku setiap kali sembahyang."

- Hadits riwayat syaikh imam Bazzar, dalam kitab Majma'uz Zawaid

Sayang rosul tani? Bila sayang, let's follow his sunnah dengan mendo'akan keampunan, kekayaan iman dan taqwa, dan rohmat untuk semua umat Islam (yang hidup, yang mati, dan akan datang) after every solat. Do'a adalah inti (core) 'ibadah.

No comments: