Sunday, June 5, 2011

Some of the Words of Sayyidina Abu Bakar RA

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya aku telah dilantik dikalangan kamu sedangkan aku bukanlah orang yang terbaik. Maka, jika aku melakukan kebaikan maka bantulah aku. Tetapi, sekiranya aku terpesong, maka, betulkanlah aku. Benar itu adalah amanah dan dusta itu adalah khianat..."
- Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq RA

No comments: