Thursday, September 8, 2011

Suroh Al-Ma'arij, ayat 10-15

‎"Orang kafir (orang yang ingkar terhadap perintah Allah) ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari (di akhirat) itu dengan anak-anaknya. Dan isterinya dan saudaranya. Dan keluarganya yang melindunginya (di dunia). Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala..." - Suroh Al-Ma'arij, ayat 10-15

No comments: