Tuesday, September 6, 2011

Suroh Al-An'am, ayat 88

‎"Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya..." - Suroh Al-An'am, ayat 88

No comments: