Friday, February 24, 2012

Rib'iy bin 'Amir RA

"Allah telah mengutus kami (orang-orang Islam) untuk kami mengeluarkan (memerdekakan) manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat, dan daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam."
Rib'iy bin 'Amir RA

Page 39, Menghayati Kemerdekaan Dengan Prinsip Wahyu, terbitan Pusat Da'wah Islamiah, cetakan 2012

No comments: