Thursday, January 5, 2012

Hasan Al-Bashri said...


”Jika kamu melihat seseorang melebihimu dalam urusan dunia, maka saingilah dia dalam urusan akhirat.”

(Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, jilid 7/188)

No comments: